Stichting

Wat stelt de Stichting Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn zich ten doel?

Voor het grootste gedeelte vloeit de doelstelling voort uit de activiteiten waar de voormalige Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn zich negentig jaar voor ingespannen heeft:

  1. de verspreiding van het Evangelie in Apeldoorn en Omgeving;
  2. het ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur in Apeldoorn en Omgeving;
  3. het verlenen van materiële en niet-materiële hulp aan volwassenen die in Apeldoorn of Omgeving op of onder de armoedegrens leven;
  4. het bijdragen aan de sociale ontwikkeling van jongeren in de leeftijd tot eenentwintig jaar die zelfstandig wonen of ineen gezinssituatie wonen in Apeldoorn of Omgeving die op of onder de armoedegrens leven;
  5. het financieel faciliteren van vieringen, welke zoveel mogelijk plaatsvinden in de lijn van de Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn;
  6. het verstrekken van pastorale hulp aan een persoon of personen die tot aan het moment van de oprichting van deze stichting lid waren van de Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn, echter alleen in de periode voor of na het overlijden;
  7. het verstrekken van financiële hulp ingeval van overlijden van een persoon of personen die tot aan het moment van de oprichting van deze stichting lid was/waren van de Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn, zulks echter alleen voor de betaling van de kosten die verband houden met de begrafenis of crematie in de situatie dat de nabestaanden geen financiële middelen hebben om deze kosten zelf te betalen.