Geschiedenis

De  Vrije  Evangelische Gemeente van Apeldoorn

In een brief van 22 januari 1926 roept Ds. Joh. J. van Petegem de Vrije Evangelische mensen in Apeldoorn en omgeving op om zich aaneen te sluiten.

Op 21 februari 1926 wordt met ongeveer 20 leden de “Evangelische Kring” opgericht.
Eerst komt men bijeen in het gebouw van “Maranatha”, later in “Patrimonium” aan de Roggestraat.

Op 15 maart 1928 wordt de Vrije Evangelische Gemeente te Apeldoorn geïnstitueerd o.l.v. consulent ds. P.B. Müller en opgenomen in de Bond. 
Op 27 juli 1928 wordt de nieuwe kerk, Roggestraat 34, ingewijd.

Er wordt een orgel aangeschaft met pijpwerk uit wellicht de tweede helft van de 18e eeuw.
Vanaf ’46 waren er bijeenkomsten in de opkomende wijk Zuid, van  22-09-’47  tot  28-11’71 in de Zweedse Kapel,  Arnhemseweg  164-2.

De Theologische School van de Bond is van 8-01-’28  tot 24-02-’37 in Apeldoorn gevestigd en docenten en studenten zijn dan lid van de gemeente. 
Tientallen jaren werd “Ons Orgaan”, het Bondsblad, bij Joh. Jonker in Apeldoorn gedrukt.
Tot september 1968 was hier de Bondsboekhandel gevestigd (dames Post).  

In 1991 betrok de gemeente een nieuw kerkgebouw aan de Sprengenweg.

De gemeente heeft negen predikanten gekend:

  • Ds. W.D. Linthout [ 27-07-’28 / 06-03-’35 ],
  • Ds. P.J. Mietes [19-09-’37 / 08-05-’49 ],  
  • Ds. Joh. J. van Petegem [ 28-11-’48 / 03-05-’53 ],
  • Ds. J. Ytsma [ 27-11-’49 / 05-10-’52 ],
  • Ds. Jac. Lissenberg, [ 09-01-’55 / 01-01-’64 ].
  • Ds. J.G. Niewöhner  [ 15-03-’64 / 26-07-’70 ],
  • Ds. S. Zuidema  [ 19-12-’71 / 28-11-’76 ].
  • Ds. H.J. Delwig  [ 17-04-’83 / 28-02-’93 ],
  • Ds. F.H. Karelse – Dijk  [ 27-03-’94  / 03-06-’12] 

De gemeente is op 31 december 2018 opgeheven.