Stichting Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn

Welkom op de site van Stichting Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn (SVEGA)

Van 1928 t/m 2018 was er in Apeldoorn een Vrije Evangelische Gemeente, aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland.

Aanvankelijk kerkte men in een eigen kerkgebouw aan de Roggestraat, later (vanaf 1991) werd dit gebouw verlaten en betrok men een nieuw (zelf laten bouwen) kerkgebouw aan de Sprengenweg. Ook was er in de periode 1948 t/m 1970 nog een tweede kerk in bezit, de zogenaamde Zweedse kapel aan de Arnhemseweg, nu nog steeds als kerk in gebruik.

Door een afnemend ledental heeft de VEG Apeldoorn op 4 oktober 2018 het moeilijke maar moedige besluit genomen om de gemeente op te heffen. Formeel heeft de VEG Apeldoorn op 31 december 2018 opgehouden te bestaan.

Geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn

Alle bezittingen van deze voormalige gemeente zijn op dat moment ondergebracht in de Stichting Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn (SVEGA).

Het bestuur van SVEGA wordt gevormd door:
De heer G.J Lentink
Mevrouw M. Reijmer-Okkels, secretaris
De heer C. ten Veen, penningmeester
De heer B. van Werven
De heer ds. J.M. Weststrate, voorzitter